Orientering fra Stofa

Carsten Haun fortalte, at Stofa for at fastholde kunder med Pakke 3 har tilbudt mulighed for adgang til TV2 Play Basispakken med reklamer, hvilket 75 procent har taget imod.

 

Ændrede TV-vaner betyder, at stadig flere unge ikke ser TV på traditionel vis, men de bruger i højere grad Internettet til at se TV, og derfor mistes mange af dem som TV-kunder, da de ofte nøjes med at have internet-adgang, hvor de eksempelvis abonnerer på Netflix og lignende tjenester i perioden, indtil de stifter familie, og derefter vælger de typisk en lille TV-pakke og tilvælger enkelte kanaler.

For at gøre det nemmere at holde på denne gruppe har Stofa valgt at tilbyde, at man kan nøjes med at vælge bredbånd uden samtidig at vælge en TV-pakke, og der kan tilbydes væsentligt højere hastigheder med udbygningen til Giganet, hvilket forventes igangsat i 4. kvartal 2019.

Når opgraderingen er tilendebragt kan tilbydes hastigheder op til 1.000 Mbit, hvilket svarer til en 3-dobling i forhold til de ca. 300 Mbit, der er mulig pt.

En forudsætning for at kunne tilbyde sådanne hastigheder er, at der lukkes for FM-signalet, hvilket allerede er sket i foreningens område, hvor der dog fortsat kan høres FM radio via almindelig antenne eller bilradio.

Da mange øjensynlig ikke er opmærksom på muligheden for, at man som Stofa-kunde kan nøjes med en bredbånds-løsning, bakker Stofa op om forslaget til at uddele ”flyers” i området, så flere bliver opmærksom på mulighederne.