Generalforsamling 2023

 

Indkaldelsen bliver ligeledes udsendt til medlemmer, der har oplyst email-adresse til bestyrelsen.
Du kan oplyse email-adresse, navn og adresse til webmaster@norlysvestamager.dk