Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen blev gennemført 1. september 2020
 


Generalforsamling udsættes

Da forsamling af mere end 10 personer fortsat ikke tillades, kan generalforsamlingen ikke gennemføres som planlagt 26. maj 2020.

Når det igen bliver tilladt at flere personer kan forsamles, oplyses ny dato, som forventes at blive inden sommerferien.

 


 


Indkaldelse samt eventuel ændret dato bliver ligeledes udsendt til medlemmer, der har oplyst email-adresse til bestyrelsen.
Du kan oplyse email-adresse, navn og adresse til webmaster@norlysvestamager.dk