Oplys Email adresse

På Generalforsamlingen i 2012 blev vedtaget følgende:

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt – den sidste tirsdag i maj. Tid og sted annonceres senest 14 dage før på foreningens hjemmeside, og i en lokal avis.
Medlemmer, hvis mailadresse er kendt af bestyrelsen, indvarsles på mail. Det påhviler medlemmerne at oplyse korrekt mailadresse. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for mistet indkaldelse ved manglende eller ukorrekt mailadresse.


For at sikre, at flest mulige af foreningens medlemmer fremover kan blive indvarslet på mail, opfordres til at fremsende
- Medlemsnummer (abonnementsnummer)
- Navn og Adresse
- Mailadresse
til webmaster@norlysvestamager.dk


Med venlig hilsen

Bestyrelsen