Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling finder sted Mandag den 30. maj 2022 kl. 1900 i Skelgårdskirkens mødelokale, Ugandavej 111.

Indkaldelse bliver ligeledes udsendt til medlemmer, der har oplyst email-adresse til bestyrelsen.
Du kan oplyse email-adresse, navn og adresse til webmaster@norlysvestamager.dk